HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

Agilent Technologies sistem za Hromatografiju sa visokim pritiskom 1260 Infinity serije, Agilent Technologies, SAD

Novi Agilent 1260 Infinity HPLC nudi najveću fleksibilnost u izboru rastvarača i automatizacije u razvoju novih HPLC metoda, u istrazivanju. Agilent 1260 Infinity HPLC sistem ima sposobnost brze razmene izmedju metoda koje koriste različite sisteme rastvarača i sposobnost korišćenja binarnog, tercijarnog i kvaternernog gradijenta rastvarača.

Agilent Technologies sistem za Hromatografiju sa visokim pritiskom 1260 Infinity serije

Primena:

  1. Prečišćavanje proteina i metabolita na analitičkoj i semi-preparativnoj skali
  2. Karakterizacija i kvantifikacija proteina i sekundarnih metabolita
  3. Priprema i prečišćavanje uzorka za MS analizu

Kontakt osobe: Danijela Apostolović i Jelena Vesić, laboratorija 403a, telefon 3336663

Karakteristike:

1260 Infinity kvartenerna pumpa VL maksimum pritisak 400 bara; 1260 Infinity standardni autosampler; 1260 Infinity Multiple Wavelength Detector VL; 1260 Frakcioni kolektor analtičke skale; 1260 Infinity termostatirani kompartment za kolonu; protočna ćelija; CD510-II detektor za konduktivitet; Kolone: Zorbax Eclipse Plus C18 (4.6 x 100 mm, 3.5 um veličina pora)-analitička, Zorbax Eclipse XDB-C18 (9.4 x 250 mm, 5 um veličina pora) i Zorbax XDB-C8 semi-preparativna kolone (9.4 x 250 mm, 5 um veličina pora)

Formular za uzorkeOva web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu