HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

April 2013.

Poster

Seminar FP7 FCUB ERA projekta

Sala za sednice, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mart 2013.

Poster

Seminari FP7 FCUB ERA projekta i Odeljka za Molekulsko istraživanje hrane Srpskog hemijskog društva

Sala za sednice, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Decembar 2012.

Septembar – Novembar 2012.

Poster

Mesto: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jun – Jul 2012.

Poster

Mart 2012.

Samir Naimov IPRB, Plovdiv Universtiy, Bulgaria, održaće dva predavanja na Hemijskom fakultetu u Beogradu:

Dr Georgious Skretas, IBRB, NHRF, Atina, Grčka, održaće tri predavanja na Hemijskom fakultetu u Beogradu:

Decembar 2011.

Seminari projekta FP7 FCUB ERA i Sekcije za molekularno istraživanje hrane Srpskog hemijskog društva
Poster

Decembar Januar Februar

Mesto: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Sala za sednice)

Oktobar 2011.

Seminari projekta FP7 FCUB ERA i Sekcije za molekularno istraživanje hrane Srpskog hemijskog društva
Poster

Oktobar Novembar

Mesto: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Sala za sednice)

Maj 2011.

Seminari projekta FP7 FCUB ERA i Sekcije za molekularno istraživanje hrane Srpskog hemijskog društva
Poster

Maj Jun Jul

Mesto: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Sala za sednice)

Ova web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu