HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

ALERGIJA NA HRANU (PREOSETLJIVOST NA HRANU)

Naš imuni sistem ima moć da prepozna i memoriše strane supstance i da produkuje specifična IgE antitela, kod osoba sa atopijskom predispozicijom. Alergija na hranu počinje u dečjem uzrastu, ali može se pojaviti u bilo kom uzrastu. Svaka hrana može biti uzrok alergijskih reakcija, ali najčešći alergeni hrane su: jaja, mleko, kikiriki, soja, riba, plodovi mora, brašno... Hrana je mešavina alergenih proteina koji se razlikuju po fizikohemijskim svojstvima, stabilnosti na toplotu, digestiji, kao i po potencijalu da indukuju IgE senzibilizaciju. Prema tipu imune reakcije, preosetljivost na hranu se deli na IgE-posredovanu reakciju i na reakciju koja nije posredovana IgE antitelima, već uključuje ćelijske mehanizme. Toplota, generalno, smanjuje alergogenost proteina hrane, uništavanjem konformacijskih epitopa, ali kod kikirikija i morskih rakova, povećava alergogenost. Pojava IgE antitela na hranu, rano u životu, može predvideti razvoj antitela na inhalatorne alergene, kasnije u životu. Alergije na hranu su prva manifestacija atopijskog fenotipa i prvi korak alergijskog maratona. Preosetljivost na hranu može, takođe, da se deli na primarnu (nezavisnu od polenske senzibilizacije) i sekundarnu (definisanu kao reakciju zavisnu od polenske senzibilizacije). Povezanost između preosetljivosti na polen i alergije na sirovo voće, povrće i začine, danas se zove Pollen Food Syndrome (PFS). Ti poleni i hrana nisu u botaničkoj relaciji, ali dele homologne proteine koje zovemo panalergeni (profilin, Lipid Transfer Protein, Pathogenesisis Related Proteini). Panalergeni su dijagnostički markeri polisenzibilizacije Laboratorija za alergološku i imunološku dijagnostiku Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd, Srbija, ima privilegiju da poseduje aparat Phadia 100, Uppsala, švedska, koji predstavlja lidera u alergološkoj i imunološkoj dijagnostici. Naša laboratorija ima mogućnost da odredi specifična IgE antitela na široki spektar alergena hrane, in vitro ImmunoCAP metodom, koja meri koncentraciju cirkulišućih alergen specifičnih IgE antitela, u humanom serumu i plazmi. Merenje sIgE antitela se obično koristi kao dodatak drugim dijagnostičkim testovima. Definitivna klinička dijagnoza ne može biti bazirana na jednom dijagnostičkom testu, već treba biti određena od strane kliničkog lekara, a nakon evaluacije i kliničkih i laboratorijskih ispitivanja. Takođe, naša Laboratorija ima mogućnost da detektuje sIgE antitela na neke rekombinantne alergene, kao novog trenda u alergološkoj dijagnostici. Rekombinantni alergeni menjaju naše razumevanje koncepta IgE prepoznavanja, na molekularnom nivou.

Novi tehnološki napretci su unapredili dijagnostičke procedure kod alergije na hranu. Component Resolved Diagnostics (CRD), koristi microarray tehnologiju, koja otvara nove horizonte u postavljanju dijagnoze alergije na hranu. Prednost ove metode leži u dijagnostikovanju individualnih alergenih komponenti. CRD metoda nudi mogućnost izvođenja velikog broja analiza, odjednom, i daje precizne informacije o specifičnim alergenim komponentama, na koje je pacijent osetljiv.

Sledeći korak Instituta Torlak, u budućnosti, biće fokusiran na nove dijagnostičke pristupe. Hrana može biti prijatelj ili neprijatelj vašeg zdravlja. Vaš izbor je da odaberete najbolju opciju.

Dr Olga Vuckovic Dr Olga Vučković, specijalista klinički imunolog
šef Laboratorije za alergološku i imunološku dijagnostiku
Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd, Srbija

Ukoliko imate bilo kakav komentar ili pitanje, molimo Vas da ga pošaljete mejlom našem moderatoru: (mmilcic AT chem · bg · ac · rs).This web page is supported by Faculty of Chemistry, University of Belgrade