HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

CD spektrofotometer JASCO J-815

Novi CD spektropolarimetar na Hemijskom Fakultetu u Beogradu nudi CD analizu proteina i nukleinskih kiselina, kao i analizu proteina u toku toplotne denaturacije. JASCO J-815 spektropolarimetar (slika) je izuzetno osetljiv hiro-optički spektrometar i opremljen je sa Peltijeovim elementom koji omogućava studije termalne denaturacije biomakromolekula. Omogućava širok spektar merenja u koje spadaju: cirkularni dihroizam, UV/VIS absorbanca, stopped-flow CD, blisku infracrvenu CD. Optički sistem uredjaja je dizajniran da omogući visoku refleksiju, kao i odlična optička propusnost, što vodi povećanju osetljivosti i poboljšanju odnosa signal-šum.

CD spektrofotometer JASCO J-815

Primena:

  1. sekundarna struktura makromolekula
  2. tercijarna struktura makromolekula
  3. uvijanje, razvijanje, kao i denaturacija proteina
  4. DNK/RNK interakcije
  5. Protein/ligand interakcije

Osoba za kontakt: Maja Krstić, email: krstic_maja (at) chem.bg.ac.rs ili krstic_maja (at) yahoo.com

Karakteristike:

  1. raspon talasnih duzina: 163 ~ 900 nm
  2. sposobnost korišćenja četiri kanala simultano: 2 interna plus 2 eksterna signala
  3. sposobnost auto-optimizacije brzine skeniranja i intenziteta signala
  4. Minimalan gubitak svetla rasipanjem (bolje od 0.0003%), visoka reproducibilnost podataka u dalekoj UV oblasti

Formular za uzorkeOva web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu