HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

FP7 RegPot

Jačanje HFUB1 sa ciljem da postane vodeći centar u regionu Zapadnog Balkana za molekularnu biotehnologiju i istraživanje hrane


Novo!
Medjunarodna konferencija o hrani Beograd
Program Konferencije

Projekat FCUB-ERA će Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu omogućiti da se bolje integriše u Evropsku istraživačku oblast (ERA2) i da u punoj meri realizuje svoj istraživački potencijal.

Sprovođenjem jasno definisanih mera biće postignuta sveobuhvatna organizacija istraživačkog potencijala kroz saradnju sa i aktivnu ulogu istaknutih partnerskih institucija iz Evropske unije (VTT, Finska, KI, Švedska, INRA, Francuska, RCB, Nemačka, RWTH, Nemačka, PPMB, Bugarska i IRAS, Holandija). Razviće se strateško partnerstvo sa istraživačkim institucijama iz Evropske unije koje su već aktivne u tematskim domenima hrane, poljoprivrede, ribarstva i biotehnologije koji su prioritetni za FP7.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu će unaprediti saradnju sa ostalim vodećim centrima u regionu Zapadnog Balkana i u široj Evropi. Značajno unapređnje istraživačkog rada i kapaciteta objekata doprineće regionalnom ekonomskom i društvenom razvoju u oblasti istraživanja hrane i molekularne biotehnologije sa ciljem da se podigne svest javnosti o zdravstvenoj ispravnosti hrane i uticajima hrane na zdravlje. Institucija će poboljšati kvalitet svog istraživačkog rada i sposobnost da učestvuje u FP7 projektima sa ciljem da postane sastavni deo ERA.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu se nalazi u Beogradu, u Srbiji. Njegov centralni položaj čini ga idealnim za saradnju sa lokalnim univerzitetima, istraživačkim institutima i industrijskom delatnošću, ali i sa ostalim institucijama i industrijskom delatnotnošću u region Zapadnog Balkana. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu raspolaže sa ukupno 27000 kvadratnih metara koji obuhvataju istraživačke i nastavne objekte, kao i eminentni IT centar. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu ima ukupno 147 istaživačkih laboratorija, 46 stalno zaposlenih istaživača-saradnika i 50 istraživača-pripravnika i saradnika u nastavi.

Istraživanje hrane i molekularna biotehnologija na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu


1 Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
2 European Research Area
Ova web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu