HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

Hibridni maseni spektrometer LTQ Orbitrap XL sa Acella UHPLC i easyLC II nanoLC sistemima

Novonabavljeni maseni spektrometar na Hemijskom fakultetu u Beogradu je mašina vrhunskih performansi, koja moće da obavi praktično svaki zadatak vezan za masenu spektrometriju. Hibridna postavka, koja se satoji od linearne jonske zamke i Orbitrap analizatora pruća neprevazidjenu količinu informacija po analiziranom uzorku. Dvojni sistem za tečnu hromatografiju omogućava izuzetno širok opseg mogućih analiza, od modifikacija intaktnih proteina, preko kompleksnih bioloških smeša, do strukturnih i stereohemijskih osobina malih molekula.

Nano-tečni hromatograf omogućava rad sa izuzetno sloćenim smešama peptida, što čini ovu mašinu srcem novoformiranog centra za Proteomiku Hemijskog fakulteta Univerziteta Beogradu.

Izuzetna masena preciznost, moć razlaganja i visoka MSn osetljivost čine Orbitrap LTQ XL instrumentom izbora za identifikaciju, karakterizaciju i kvantifikaciju više jedinjenja za manje vremena.

Hibridni maseni spektrometer

Karakteristike:
Maseni opseg: 50-4000 m/z
Masena rezolucija: FTMS 100.000, jonska zamka 40000 (zoom skeniranje)
Osetljivost: Linearna zamka: 250 fg rezerpina (<100 S/N). Orbitrap: Subfemtomolski opseg za peptide.
Preciznost mase: <2ppm

Aplikacije:

  1. analiza ostataka pesticida
  2. odredjivanje tragova alergena u hrani
  3. metabolizam lekova
  4. "Otisak prsta" jedinjenja u uzorcima hrane/pića kontrolisanog geografskog porekla

Formular za uzorkeOva web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu