HF Logo FCUB ERA Logo FP7 Logo

BIOSTAT Bplus 2L DW 230V Bioreactor

BIOSTAT Bplus 2L DW 230V Bioreactor je laboratorijski sistem za fermentaciju koji ima široku primenu u različitim oblastima istrazivanja, obrazovanja i industrije i pogodan je za:

  1. Mikrobiološke kulture-gajenje bakterija, kvasaca i gljiva
  2. Ćelijske kulture - gajenje zivotinjskih i biljnih ćelija
  3. Ekspresiju proteina na maloj skali
Opis opreme:
BIOSTAT Bplus se sastoji iz osnovnog kućišta, rotametra 0.42-4.2 lpm QF 80, pumpe za gas, 2 peristaltičke pumpe WM 102, temperaturnog kontrolera, seta za pH elektrodu, seta za pO2 elektrodu, senzora za nivo pene, senzora za nivo tečnosti, PT100 2L autoklavabilnog suda, eksternog MFCS softvera za kontrolisanje uredjaja, različitih kablova i konektora, pregradnog kaveza za Uni Vessel 2L, porta za inokulaciju, odvoda za uzorkovanje, mešalice jačine 200W.
Proizvodjač: Sartorius Stedim Systems GmbH, Nemačka.

BIOSTAT Bplus 2L DW 230V Bioreactor

Adresa: Hemijski fakultet, Studentski trg 12, Beograd, prvi sprat, prostorija 443
Odgovorna osoba: Milan Nikolić, tel:+381 11 3336 657, mob: +381 63 200 324, e-mail: mnikolic@chem.bg.ac.rs
Osobe za kontakt: Ivan Mrkić, tel: +381 11 3336 656, mob: +381 64 2349 445
Jelena Radosavljević, tel: +381 11 3336 663, mob: +381 64 883 8446

Formular za uzorkeOva web stranica podržana je od strane Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu